Waarom Festal?


waarom Festal?

Waterplanten hebben behoefte aan voedingsstoffen, welke via bladeren of wortels worden opgenomen.
Deze voedingselementen dienen elk in voldoende mate aanwezig te zijn. Het tekort of ontbreken van één voedingselement heeft tot gevolg dat een plant dit laat zien door een slechte groei of andere ongewenste negatieve gevolgen (verkleuren van bladeren bijvoorbeeld).

Voedingselementen worden in 2 groepen verdeeld:

Hoofdelementen zijn stikstof (N), kalium (K), calcium (Ca) fosfor (P) en magnesium (Mg).
Er zijn echter ook elementen welke slechts minimaal aanwezig moeten zijn. Toch zijn ze zeer belangrijk voor onze planten. Voorbeelden van deze sporenelementen zijn ijzer (Fe),koper (Cu), molybdeen (Mo), zink (Zn) en mangaan (Mn).
Nu is de aanwezigheid van deze stoffen alleen niet voldoende. Ze dienen ook in een vorm aanwezig te zijn, waardoor ze voor onze planten makkelijk zijn op te nemen.

Voorbeeld ijzer:

Waterplanten kunnen slechts tweewaardig ijzer opnemen. IJzer reageert echter zeer snel met het aanwezige zuurstof in het water en oxideert tot driewaardig ijzer, welke voor onze planten niet bruikbaar is. Festal heeft als voordeel dat het tweewaardig ijzer is voorzien van een chelaat, zodat oxidatie niet plaats kan vinden.

Festal producten zijn stabiel binnen een zeer breed pH bereik van 3-11.

Het is handzaam verpakt en kans op bemestingsfouten zijn nihil.

De meststoffen van Festal zijn dusdanig stabiel dat deze over een langere periode beschikbaar zijn voor de plant.

Gebruik van Festal zorgt voor:

-  Sterkere wortels
-  Zichtbaar betere bladgroen aanmaak
-  Toename van de bladkwantiteit en kwaliteit

Heeft u na het lezen van onze website nog verdere vragen contact ons dan via info@festal.nl